dr Wojciech Mania

Jestem fotointerpretatorem (interpretatorem zdjęć lotniczych) z kilkunastoletnim doświadczeniem. Moją rozprawę doktorską przygotowywałem w trybie interdyscyplinarnym w Zakładzie Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Fotointerpretacji (WNGiG UAM) pod opieką dwóch promotorów: geografa i archeologa lotniczego. Pozwoliło mi to znacząco rozwinąć i poszerzyć warsztat fotointerpretacyjny, a istotną częścią mojej dysertacji pod tytułem „Przyrodnicze i kulturowe transformacje krajobrazów małych miast zachodniej Polski” była właśnie interpretacja archiwalnych zdjęć lotniczych od lat 50. XX wieku do pierwszej dekady XXI wieku.

Opinie z zakresu interpretacji zdjęć lotniczych dla sądu wykonuję od 2008 roku. Początkowo jako współautor (ponad 100 opracowań we współpracy z biegłym sądowym dr. Andrzejem Kijowskim), a od 2018 roku samodzielnie według autorskiej metodyki (kilkadziesiąt opinii). Opinie dotyczyły przede wszystkim spraw o zasiedzenie, rozgraniczenie, ustanowienie służebności lub drogi koniecznej.

Ponadto jestem współautorem szeregu publikacji dotyczących fotointerpretacji. Prowadziłem również własne zajęcia z teledetekcji, interpretacji zdjęć lotniczych i GIS na UAM, a także miałem okazję brać udział w projektach międzynarodowych dotyczących tej tematyki.

Publikacje

Udział w projektach