Opinie z zakresu interpretacji zdjęć lotniczych w postępowaniach sądowych

Interpretacja zdjęć lotniczych lub fotointerpretacja ma liczne zastosowania i może stanowić istotne wsparcie pracy Sądu. Fotografie lotnicze nierzadko dostarczają informacji niemożliwych do uzyskania z innych źródeł, jednocześnie skutecznie przyspieszających ogłoszenie wyroku.

Opinie biegłego z zakresu interpretacji zdjęć lotniczych znajdują zastosowanie w szczególności w sprawach sądowych z następujących kategorii:

Jednak zdjęcia lotnicze i zobrazowania satelitarne mogą być wykorzystywane także w innych rodzajach postępowań. Szczególnie dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami (w tym ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w terenie), infrastruktury, gospodarki przestrzennej, samowoli budowlanych, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, leśnictwa i rolnictwa.

Przykłady

Oferta

Opinia biegłego z zakresu interpretacji zdjęć lotniczych zwykle stanowi dokument komplementarny względem opinii biegłego geodety lub innych opinii oraz dowodów. Jest wykonywana na podstawie postanowienia sądu lub na zlecenie indywidualne jednej ze stron postępowania.

Przygotowanie takiego dokumentu ma charakter interdyscyplinarny. Poza doświadczeniem fotointerpretacyjnym, wymaga także dodatkowych umiejętności. Przede wszystkim z zakresu kartografii, GIS (systemy informacji geograficznej), grafiki komputerowej, a także komunikacji oraz redakcji tekstów. Jest to istotne ponieważ „opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały, także dla osób nie posiadających wiadomości specjalnych” (Wyrok Sądu Najwyższego II UKN 60/99).


Dowiedz się więcej: